De Nederlandse Vereniging voor Wetgeving is er voor iedereen die geïnteresseerd is in of op de een of andere manier te maken heeft met wetgevingsvraagstukken. Via jaarvergaderingen en studiemiddagen biedt de vereniging vanuit verschillende perspectieven eenieder die vanuit wetenschap of praktijk bij de totstandkoming en toepassing van regelgeving betrokken is een forum voor debat over wetgeving en wetgevingsbeleid.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

Jaarvergadering 2019: De wetsfiguur

Jaarvergadering 2019: De wetsfiguur

U bent van harte uitgenodigd voor de Jaarvergadering 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving, die zal plaatsvinden op 27 juni 2019. De jaarvergadering is gewijd aan de wetsfiguur. De afgelopen decennia is vanuit verschillende hoeken de aanval op de wet...

AFGELOPEN ACTIVITEITEN

Studiemiddag 2018: Leren consulteren

Studiemiddag 2018: Leren consulteren

Op donderdag 22 november 2018 organiseerde de NVvW een studiemiddag onder de titel ‘Leren consulteren’. Tijdens de studiemiddag zijn drie sprekers vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op het thema consulteren.Wanda Weeber, werkzaam bij het ministerie...

NIEUWS

Publicatie Preadviezen 2018: Experimenteerwetgeving

Publicatie Preadviezen 2018: Experimenteerwetgeving

De 'Preadviezen 2018: Experimenteerwetgeving' van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving zijn in boekvorm gepubliceerd. Hierin zijn bijdragen opgenomen van Sofia Ranchordas, Emma Cnossen, Lotte van der Laan, Tim Buyse, Peter Van Humbeeck en Jeroen Van Nieuwenhove....