De Nederlandse Vereniging voor Wetgeving is er voor iedereen die geïnteresseerd is in of op de een of andere manier te maken heeft met wetgevingsvraagstukken. Via jaarvergaderingen en studiemiddagen biedt de vereniging vanuit verschillende perspectieven eenieder die vanuit wetenschap of praktijk bij de totstandkoming en toepassing van regelgeving betrokken is een forum voor debat over wetgeving en wetgevingsbeleid.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

Praktijkmiddag Actualiteiten in voor- en nahang – 13 april 2023

Praktijkmiddag Actualiteiten in voor- en nahang – 13 april 2023

Actualiteiten in voor- en nahang: hoe krijgt parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde wetgeving effectief vorm?   De betrokkenheid van het parlement bij gedelegeerde regelgeving is van oudsher een onderwerp dat de wetgevingsgemeenschap bezighoudt. Het onderwerp...

AFGELOPEN ACTIVITEITEN

PUBLICATIES

Publicatie Preadviezen 2018: Experimenteerwetgeving

Publicatie Preadviezen 2018: Experimenteerwetgeving

De 'Preadviezen 2018: Experimenteerwetgeving' van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving zijn in boekvorm gepubliceerd. Hierin zijn bijdragen opgenomen van Sofia Ranchordas, Emma Cnossen, Lotte van der Laan, Tim Buyse, Peter Van Humbeeck en Jeroen Van Nieuwenhove....