De Nederlandse Vereniging voor Wetgeving is er voor iedereen die geïnteresseerd is in of op de een of andere manier te maken heeft met wetgevingsvraagstukken. Via jaarvergaderingen en studiemiddagen biedt de vereniging vanuit verschillende perspectieven eenieder die vanuit wetenschap of praktijk bij de totstandkoming en toepassing van regelgeving betrokken is een forum voor debat over wetgeving en wetgevingsbeleid.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

Studiemiddag 22 november 2018: Leren consulteren

Op donderdag 22 november organiseert de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving een studiemiddag onder de titel ‘Leren consulteren’. Tijdens de studiemiddag zal door drie sprekers vanuit verschillende invalshoeken op het thema consulteren worden ingegaan. Wanda Weeber,...

AFGELOPEN ACTIVITEITEN

Studiemiddag 2017: workshop ‘Toegankelijke wetgeving’

Studiemiddag 2017: workshop ‘Toegankelijke wetgeving’

Op 2 november 2017 bogen 40 wetgevingsjuristen zich onder leiding van dagvoorzitter Tim Borman over de vraag hoe complexe wetgeving beter toegankelijk kan worden gemaakt. De eerste vraag daarbij is: voor wie dient de regeling toegankelijk te zijn? Het belang van het...

NIEUWS

Nieuwe website en naamsverandering

Nieuwe website en naamsverandering

Begin 2017 is www.nvvw.eu online gegaan. Aankomende en afgelopen activiteiten van de vereniging kunnen hier overzichtelijker op worden gepresenteerd en opgezocht. Ook maakt de website aanmelden voor bijeenkomsten makkelijker. Leden kunnen met een code in het archief...