Aanmelden als nieuw lid

Aanmelden als lid van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving kan via deze website. Daarbij gelden de volgende contributies: leden € 20,- en studenten € 12,50. Medewerkers van de volgende organisaties vallen onder een collectief lidmaatschap en zijn daarom geen contributie verschuldigd: de directies wetgeving van de ministeries van BZK, OCW, SZW en JenV, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State, Autoriteit Persoonsgegevens, VNG, Academie voor Wetgeving en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

* vereiste velden