ACTIVITEITEN

Jaarvergadering 2019: De wetsfiguur

U bent van harte uitgenodigd voor de Jaarvergadering 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving, die zal plaatsvinden op 27 juni 2019. De jaarvergadering is gewijd aan de wetsfiguur. De afgelopen decennia is vanuit verschillende hoeken de aanval op de wet...

Studiemiddag 2018: Leren consulteren

Op donderdag 22 november 2018 organiseerde de NVvW een studiemiddag onder de titel ‘Leren consulteren’. Tijdens de studiemiddag zijn drie sprekers vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op het thema consulteren.Wanda Weeber, werkzaam bij het ministerie...

Jaarvergadering 2018: Experimenteerwetgeving

Op donderdagmiddag 7 juni a.s. vindt de Jaarvergadering 2018 plaats. Onderwerp is 'Experimenteerwetgeving'. De vereniging heeft zes auteurs bereid gevonden om hierover preadviezen uit te brengen. Sofia Ranchordás (adjunct-hoogleraar European and...

Studiemiddag 2017: workshop ‘Toegankelijke wetgeving’

Op 2 november 2017 bogen 40 wetgevingsjuristen zich onder leiding van dagvoorzitter Tim Borman over de vraag hoe complexe wetgeving beter toegankelijk kan worden gemaakt. De eerste vraag daarbij is: voor wie dient de regeling toegankelijk te zijn? Het belang van het...

Jaarvergadering 2017: Uitbesteding van wetgeving

Jaarvergadering 2017: Uitbesteding van wetgeving Op 15 juni 2017 vond de jaarvergadering plaats met als thema 'Uitbesteding van wetgeving'. Plaats van handeling was het Auditorium van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het opstellen van wetgeving gebeurt...

Studiemiddag 2016: AVG

Studiebijeenkomst 2016: Algemene Verordening Gegevensbescherming Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de Europese Unie één privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679, PbEU L 119). Over deze verordening is de afgelopen jaren onderhandeld. De...

Jaarvergadering 2016: Stelselherzieningen

Jaarvergadering 2016: Stelselherzieningen Op 2 juni 2016 vond de Jaarvergadering 2016 plaats. Het onderwerp was stelselherzieningen en de plaats van handeling de Balzaal van Paleis Kneuterdijk. Namens het team van preadviseurs van IenM nam mevrouw Meijer de zaal in...

Studiemiddag 2015: Initiatiefwetgeving

Studiemiddag 2015: Initiatiefwetgeving Initiatiefwetgeving was op 29 oktober 2015 het onderwerp van een studiemiddag. Dit onderwerp is vanuit een praktische invalshoek belicht door twee sprekers. Mevrouw mr. drs. J. Kok vertelde als ervaringsdeskundige over het geven...