HET BESTUUR

In het dagelijks bestuur hebben zitting:

dhr. prof. mr. Frank van Ommeren

voorzitter
(Vrije Universiteit)

mw. dr. mr. Mariette Lokin

vice-voorzitter
(Financiƫn)

dhr. mr. Mischa Keppel

secretaris
(Raad van State)

mw. dr. mr. Lisanne Groen

penningmeester
(Raad van State)

dhr. mr. Thomas van Arnhem

adjunct secretaris
(Justitie en Veiligheid)

In het algemeenĀ bestuur hebben zitting:

mw. mr. H. Dekker

Economische Zaken en Klimaat

mw. mr. E.D.G. Kiersch

Justitie en Veiligheid

dhr. prof. mr. R. Nehmelman

Eerste Kamer

dhr. dr. mr. C. Riezebos

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

mw. prof. mr. P. Schuyt

Academie voor Wetgeving

dhr. prof. mr. S. Zijlstra

Vrije Universiteit

mw. mr. M. Frons

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

dhr. mr. H.J.H.L. Kortes

Autoriteit Persoonsgegevens

mw. mr. A. Meijer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

mw. S.M. Roos

Tweede Kamer

mw. mr. J. Schipper-Spanninga

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties