HET BESTUUR

In het dagelijks bestuur hebben zitting:

prof. mr. Sjoerd Zijlstra

voorzitter
(Vrije Universiteit)

mr. Anton Toebes

penningmeester
(Financiën)

mr. Mischa Keppel

secretaris
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

mr. Thomas van Arnhem

adjunct secretaris
(Justitie en Veiligheid)

In het algemeen bestuur hebben zitting:

mw. mr. H. Dekker

Infrastructuur en Milieu

mw. mr. E.D.G. Kiersch

Justitie en Veiligheid

mw. mr. J. Schipper-Spanninga

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dhr. prof. mr. R. Nehmelman

Eerste Kamer

mw. mr. A. Meijer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

dhr. mr. H.J.H.L. Kortes

Autoriteit Persoonsgegevens

dhr. prof. mr. E. Niemeijer

Academie voor Wetgeving

dhr. prof. mr. F.J. van Ommeren

Vrije Universiteit

dhr. mr. J.A.P. Veringa

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

dhr. prof. mr. W.J.M. Voermans

Universiteit Leiden