HET BESTUUR

In het dagelijks bestuur hebben zitting:

prof. mr. Sjoerd Zijlstra

voorzitter

mr. Anton Toebes

penningmeester

mr. Charlotte van Niel

secretaris

mr. Sven Zoeteman

adjunct secretaris

In het algemeen bestuur hebben zitting:

dhr. mr. drs. J.K. Beetstra

mw. mr. H. Dekker

mw. mr. drs. A.G. van Dijk

mw. mr. M.L. Haimé

dhr. mr. G.J.A. Hamilton

mw. mr. E.D.G. Kiersch

dhr. mr. H.J.H.L. Kortes

dhr. prof. mr. E. Niemeijer

dhr. prof. mr. F.J. van Ommeren

dhr. mr. J.A.P. Veringa

dhr. prof. mr. W.J.M. Voermans