HET BESTUUR

In het dagelijks bestuur hebben zitting:

dhr. prof. mr. Frank van Ommeren

voorzitter
(Vrije Universiteit)

mw. dr. mr. Mariette Lokin

vice-voorzitter
(Hooghiemstra & Partners)

dhr. mr. Mischa Keppel

secretaris
(Raad van State)

mw. dr. mr. Lisanne Groen

penningmeester
(Vrije Universiteit)

dhr. mr. Thomas van Arnhem

adjunct secretaris
(Justitie en Veiligheid)

In het algemeen bestuur hebben zitting:

mw. mr. H. Dekker

Economische Zaken en Klimaat

mw. mr. E.D.G. Kiersch

Justitie en Veiligheid

dhr. prof. mr. R. Nehmelman

Eerste Kamer

dhr. dr. mr. C. Riezebos

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

mw. prof. mr. P. Schuyt

Academie voor Wetgeving

dhr. prof. mr. S. Zijlstra

Vrije Universiteit

dhr. mr. H.J.H.L. Kortes

Autoriteit Persoonsgegevens

mw. mr. A. Meijer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

mw. mr. S. Roos

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mw. S.M. Roos

Tweede Kamer

dhr. prof. mr. W. van der Woude

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties