HET BESTUUR

In het dagelijks bestuur hebben zitting:

prof. mr. Sjoerd Zijlstra

voorzitter
(Vrije Universiteit)

mr. Anton Toebes

penningmeester
(Financiƫn)

mr. Sven Zoeteman

secretaris
(Justitie en Veiligheid)

mr. Petra de Boer-Mos

adjunct secretaris
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

In het algemeenĀ bestuur hebben zitting:

mw. mr. V. Smit

VNG

mw. mr. H. Dekker

Infrastructuur en Milieu

mw. mr. drs. A.G. van Dijk

Justitie en Veiligheid

mw. mr. J. Schipper-Spanninga

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dhr. mr. G.J.A. Hamilton

Eerste Kamer

mw. mr. E.D.G. Kiersch

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

dhr. mr. H.J.H.L. Kortes

Autoriteit Persoonsgegevens

dhr. prof. mr. E. Niemeijer

Academie voor Wetgeving

dhr. prof. mr. F.J. van Ommeren

Vrije Universiteit

dhr. mr. J.A.P. Veringa

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

dhr. prof. mr. W.J.M. Voermans

Universiteit Leiden