• https://www.linkedin.com/company/nederlandse-vereniging-voor-wetgeving

U bent van harte uitgenodigd voor de Jaarvergadering 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving, die zal plaatsvinden op 27 juni 2019.

De jaarvergadering is gewijd aan de wetsfiguur. De afgelopen decennia is vanuit verschillende hoeken de aanval op de wet geopend. Het gaat dan niet over slechte wetten (te instrumenteel, te snel gewijzigd, te gedetailleerd, technisch slecht, etc.) maar over de wetsfiguur zelf: is zij nog steeds het beste (of minst slechte) vehikel om het overheidsbeleid in en op te funderen, gegeven de functies die van oudsher aan wetgeving worden toegedicht? Of dienen zich alternatieven aan die ook of zelfs beter aan die functies beantwoorden?

Het bestuur van de vereniging is verheugd twee bij uitstek deskundige auteurs bereid te hebben gevonden ten behoeve van de bespreking een preadvies te schrijven.

Het eerste is geschreven door prof. mr. Ernst Hirsch Ballin. Hij bespreekt de verhouding tussen het begrip van de wet als uitdrukking van de waardering van potentieel botsende belangen en de in het kielzog van T. Koopmans’ bekende artikel van 1970 breed aanvaarde opvatting van wetgeving als beleidsgrondslag. 

Het tweede preadvies is geschreven door dr. Mariëtte Lokin. Zij behandelt de ICT-ontwikkelingen die de manier van publicatie van wetgeving fundamenteel hebben veranderd, en die ook invloed hebben of zouden moeten hebben op de inhoud van wetgeving. ICT-gestuurde uitvoering vraagt enerzijds een precisie en explicietheid in gedrags- en bevoegdheidsnormen die de wetgever – vaak op valide gronden overigens – niet biedt. Anderzijds vraagt digitalisering om open normen die technologische ontwikkelingen niet in de weg staan. Hoe kan de (mede)wetgever omgaan met de spanning die hieruit voortvloeit?

Datum:         27 juni 2019 (inloop 13.00 uur, ALV 13.30 uur, start jaarvergadering om 14.00 uur)
Locatie:        Raad van State, Paleisstraat 1 in Den Haag
Voor wie:     Leden van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving
     

Leden kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier. Nog geen lid? Meld je hier aan als nieuw lid.

Aanmelden voor de Jaarvergadering 2019

15 + 9 =