• https://www.linkedin.com/company/nederlandse-vereniging-voor-wetgeving

 De Jaarvergadering van de NVvW zal dit jaar plaatsvinden op donderdagmiddag 5 oktober 2023 te Den Haag, en zal in het teken staan van empirisch onderbouwde wetgeving. Ten behoeve van de discussie over dit onderwerp worden ook dit jaar een aantal interessante preadviezen voorbereid.

Bert Niemeijer (hoogleraar empirische rechtssociologie, VU) en Marijke ter Voert (hoogleraar empirisch juridisch onderzoek, Radboud Universiteit) schrijven een preadvies over de empirische onderbouwing van wetgeving en de eisen die dit stelt aan de wetgevingsjurist. Jessie Pool en Niek Strohmaier (beiden universitair docent en onderdeel van de onderzoeksgroep Empirical Legal Studies, Universiteit Leiden) zullen in hun preadvies de betekenis van empirisch onderzoek naar de voor- en nadelen van het gebruik van open normen door de wetgever bespreken. Frank de Grave (lid van de Afdeling advisering van de Raad van State) schrijft een preadvies over het continue debat over de kwaliteit van wetgeving, en de spanning tussen wat de empirie eist en de wetgever kan. 

De NVvW verwelkomt u graag bij deze Jaarvergadering. De precieze locatie en het programma volgen uiteraard later.

Aanmelden kan onderaan deze pagina.

 

Aanmelden voor de Jaarvergadering 2023

6 + 12 =