• https://www.linkedin.com/company/nederlandse-vereniging-voor-wetgeving

Op de jaarvergadering van de vereniging van 2021 stond de nota Zicht op wetgeving centraal. Aan de hand van preadviezen van Gert Jan Veerman, Suzanne van Melis, Ellen Kiersch, Sander Mul en Klaas Werkhorst is de nota in (historische) context geplaatst en zijn voorstellen gedaan voor (herziening van) het algemeen wetgevingsbeleid. Ook is ingegaan op de wisselwerking tussen beleid en praktijk, de waarde voor wetgeving(sbeleid) en het wetgevingsbeleid in een digitale wereld. 

 

De preadviezen zijn in 2022 in gedrukte vorm gepubliceerd en zijn digitaal te raadplegen op de pagina “Preadviezen.