• https://www.linkedin.com/company/nederlandse-vereniging-voor-wetgeving

Workshop ‘Toegankelijke wetgeving’
2 november 2017 | 14.00-17.00 uur | Raad van State, Zittingzaal 2 (hoofdingang)

Toegegeven: de uitdaging voor de wetgevingsjurist om uit het geheel van beleidsanalyses, de bonte werkelijkheid, kaders van hoger recht en allerlei politieke wensen, iets toegankelijks te schrijven is vaak enorm. Zo bezien is het tot stand brengen van wetgeving op zichzelf al een bijzondere prestatie. Desalniettemin bestaat de indruk dat het soms toch nog wel wat toegankelijker kan. Maar wat zijn dan de factoren die gunstig of juist funest zijn voor die toegankelijkheid? Geen gemakkelijke vraag, maar wel één met een potentieel grote bonus: toegankelijke wetgeving bevordert een goede uitvoering door het bestuur, en kan ingewikkelde en tijdrovende rechtszaken voorkomen. Dat besef inspireerde het bestuur van de vereniging tot het organiseren van de workshop ‘Toegankelijke wetgeving’. Actal zou u die van harte aanbevelen.

De deelnemers van de workshop zullen – na een keynote speech van Wessel Visser van BureauTaal – in werkgroepen een specifieke regeling beoordelen, en aan de hand daarvan de toegankelijkheid van wetgeving bediscussiëren. Het doel is om, onder begeleiding van mr. Tim Borman, gezamenlijk tot een aantal belangrijke aanbevelingen te komen waar iedere wetgevingsjurist zijn voordeel mee kan doen.

Leden kunnen zich aanmelden tot en met 20 oktober a.s. via onderstaand contactformulier.

Aanmelden voor Studiemiddag 2017