Op donderdag 22 november organiseert de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving een studiemiddag onder de titel ‘Leren consulteren’. Tijdens de studiemiddag zal door drie sprekers vanuit verschillende invalshoeken op het thema consulteren worden ingegaan.

Wanda Weeber, werkzaam bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, zal de aftrap geven. Zij is interdepartementaal verantwoordelijk voor het beleidsdossier en de website Internetconsultatie.nl. Zij zal ingaan op de ontwikkeling van de afgelopen jaren en de vraagstukken die (zullen gaan) spelen.

Paul Frank is werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse zaken en is daar verantwoordelijk voor het online communicatiebeleid en de toepassing van online media als effectief communicatiemiddel. Hij zal ingaan op het consulteren van beleid, en de vraag hoe het meest effectief geconsulteerd kan worden.

Frans Merkx is de laatste spreker. Bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat richt hij zich op het uitvoeren en inrichten van het consultatieproces. Wat kunnen andere ministeries hiervan leren?

Na de gelegenheid tot vragen en discussie wordt vanaf 17.00 de middag afgesloten met een borrel.

De studiemiddag vindt plaats bij de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen (Lange Voorhout 62, Den Haag). De aanvangstijd is 14.45, inloop is vanaf 14.30 mogelijk. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar mail@nederlandseverenigingvoorwetgeving.nl. Let op: het aantal plaatsen is beperkt!